The Real Group Lab - Världspremiär!

Tid/Plats


Nya sätt att sjunga tillsammans!
Kom och prova på med: Peder Karlsson, Katarina Henryson, Morten Vinther och Valli Batchelor

25 januari
kl 9:30-18
Umeå Folkets Hus och Bildmuseet
Pris inklusive lunch, frukt och två fikapauser:
Vuxna: 950 kr
Pensionärer och studenter: 700 kr
Biljetter: https://www.biljettcentrum.com/
Facebook: https://www.facebook.com/events/1363589313822773/

Under förmiddagen jobbar vi kollektivt med alla deltagare.
Under eftermiddagen kan deltagarna välja mellan olika workshops:
• Inre toner, Ljudverkstad – Peder
• Lär dig en låt, Improvisation i grupp – Morten
• Förberedande workshop och performance på Bildmuséet (kl 15-16) – Katarina
• Dans, rytm och sång för inre styrka – Valli Batchelor och Peder

Detaljschema finns på hemsidan:
https://therealgroup.se/lab

WORKSHOPLEDARE
Katarina Henryson
från Stockholm; sångerska, kompositör och performance artist. Medlem i The Real Group 1984-2016.

Peder Karlsson
Umeå-bo sedan 2012; sångare, kompositör, kör- ledningslärare och gitarrist. Medlem i The Real Group 1984-2010.

Morten Vinther
är en dansk sångare, kompositör, arrangör och sång-coach. Medlem i The Real Group 2010-2019.

Valli Batchelor
är en företagsekonom och danspedagog från Australien med många års erfarenhet av arbete i olika länder med social responsibility och rättighetsfrågor. Samarbetar ofta med Another Development Foundation.
http://anotherdevelopmentfoundation.se/

Arrangör: Omställningsnätverket Norr / The Real Group Inspiration AB


Arrangör: Omställningsnätverket Norr / The Real Group Inspiration AB

Ordinarie 950 kr

Pensionär 700 kr

Student 700 kr

Paus: Ja

Numrerade platser: Nej

Mer Info: https://therealgroup.se/lab