Kammarmusik - Bottenviken Runt

Tid/Plats


Johannes Rostamo:
”Gustav 4 är en pianokvartett som startades i Helsingfors under julen 2018. Vi är en
ensemble som går i framkant i Norden när det gäller historisk interpretation av musiken och vi alla har en gemensam strävan och dröm om att närma oss musiken på ett
nytt sätt. I detta program fokuserar vi på repertoar som har relationer mellan Sverige
och Finland, däribland en sällan uppförd pärla, en pianokvartett av Joachim Nicolas
Eggert (1779-1813) från sent 1700-tal. Detta kommer bli ett unikt tillfälle att framföra
okänd musik från tiden då Sverige och Finland var ett och samma land (under
kung Gustav den fjärde, som vårat namn anspelar på). Vi kommer också presentera
verk av två framstående kvinnor; gotländskan Elfrida Andrée (1841-1929) samt
finländskan Kaija Saariaho (f.1952) som är en av vår tids största nordiska tonsättare."

Ungdomar till och med 19 år går in gratis

Eriikka Maalismaa, violin
Emma Nyman, viola
Johannes Rostamo, cello
Emil Holmström, piano

Ett arrangemang av Umeå kammarmusikförening


Arrangör: Umeå Kammarmusikförening

Ordinarie 200 kr

Studerande 100 kr

Längd: Ca 2 h

Paus: Ja

Numrerade platser: Nej