Ett drömspel

Tid/Plats


Skimrande drömspel, köttig teater


I Portvakterskans sjal samlas mänsklighetens sorger. För, som guden Indras dotter säger: ”Det är synd om människorna” i den pjäs som Strindberg själv kallade: ”Mitt mest älskade drama, min största smärtas barn”.

När finländske regissören och koreografen Carl Knif tar sig an August Strindbergs klassiker blir det till ”skimrande, köttig och relevant” dansteater enligt en av många positiva recensioner från Helsingfors. I höst går Ett drömspel på svensk turné. Umeåpubliken har tidigare mött Knifs arbete i Kafkas Förvandlingen där Gregor Samsa går från hårt arbetande familjeförsörjare till hjälplös insekt.

– Dansen har förmågan att bringa oss i kontakt med det grundläggande i att vara människa, i att leva – och därmed med livet självt, säger Carl Knif om sin konstform som bäst kan beskrivas som dansteater.

I Ett drömspel närmar sig guden Indras dotter jorden via blixtens stråle. Indra varnar henne för människorna vars modersmål är klagan. Men dottern vill se livet på jorden med egna ögon. I sin mänskliga gestalt, som Agnes, möter hon deras glädje, liv och sorger. Hon möter mannen som längtat efter en grön håv bara för att bli besviken på dess grönfärg när han äntligen får den. Hon får uppleva ung kärlek gå i stå i syrefattiga rum med den evigt klistrande Kristin och en välutbildad advokat se sig satt på skolbänken. Agnes byter plats med Portvakterskan som i sin sjal samlar på människornas sorger och kommer till slutsatsen: ”Det är synd om människorna”.

Allt sker enligt en drömsk logik där slott kan växa om de vattnas och ”personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas”, som Strindberg skriver i förordet. August Strindberg skrev pjäsen under sitt äktenskap med den mycket yngre Harriet Bosse. Han var 52 och hon 23 när de gifte sig 1901 för att sedan gå skilda vägar tre år senare. Ett drömspel utkom i tryckt form 1901 men hade urpremiär först 1907 då Harriet Bosse spelade rollen som Indras dotter. Pjäsen kan ses som en föregångare till Kafkas och Ionescos absurdistiska verk. Själv kallade Strindberg pjäsen för ”Mitt mest älskade drama, min största smärtas barn”.

PRESSKLIPP:  
”Ett mäktigt drömspel […] både underhållande och intellektuell, visuellt rik och nyskapande.” - 
HBL
”En ren och skär njutning för alla sinnen.” - 
VÄSTRA NYLAND
”Carl Knif sätter upp ett slående, sorgligt, roligt, pompöst och innerligt Drömspel” - 
YLE

Visste du att...
Svenska litteratursällskapet i Finland har belönat Carl Knif och Kristofer Möller för dramatiseringen av August Strindbergs Ett drömspel. “Pristagarna har gjort en strålande dramatisering där det väsentliga i den tunga klassikern gjorts intressant och tillgängligt för en nutida publik. Texten har förtjänstfullt anpassats för att ge plats för det visuella. Den tankeväckande tolkningen åskådliggör och förtydligar människans eviga dilemman, som utmynnar i ledmotivet: ”Det är synd om människorna”.

---
Bli medlem i Umeå Teaterförening och få rabatt!
Med Scenpasset får du rabatt. Scenpass kostar 160 kr (50 kr för ungdom upp till 25 år) och gäller i ett helt år. Beställ på scenpass.nu eller köp direkt hos Biljettcentrum.


Arrangör: Umeå Teaterförening

Ordinarie 250 kr

Scenpass 195 kr

Student 230 kr

Ungdom 125 kr

Längd: 1 tim, 30 min

Paus: Nej

Numrerade platser: Ja