Om Biljettcentrum

Biljettcentrum ägs tillsammans av Umeå Teaterförening och Umeå Folkets Hus. Vi finns i Umeå Folkets Hus, Vasaplan. Biljettcentrum säljer biljetter till de flesta kultur- och nöjesevenemang i Umeå, på uppdrag av flera olika arrangörer.

Boka och köp biljetter

Hos oss kan du boka, hämta och köpa biljetter. När Biljettcentrum inte har öppet kan du köpa biljetter via vår webbplats. 

Reservera eller köp biljetter
Om du är osäker på platser, pristyper o.s.v. se till att endast reservera biljetterna. Reservationer går att ändra på i samband med betalningen hos oss på Biljettcentrum. När biljetterna väl är betalda går det inte att göra ändringar.

Om det inte fungerar att boka via boknings-länken är du välkommen att skicka in din bokning till vår e-post: boka@biljettcentrum.com. Uppge föreställningsnamn, datum, tid, antal biljetter och dina kontaktuppgifter (namn, mejladress, telefonnummer). Vi mejlar en bekräftelse på att dina biljetter är reserverade. Mejla igen om du inte har fått en bekräftelse inom 48 timmar.

Platser

När du bokar platser via vår webbplats rekommenderar vi att du väljer platser manuellt istället för att låta systemet välja platser.

Parkett är i regel det platta golvet framför scenen (kan på vissa arenor slutta, men inte på våra arenor). Gradäng är de sluttande platserna i salongen. Balkong eller Läktare är platserna på det övre planet, med ett omgivande räcke.

På Idun i Umeå Folkets Hus har vi ändrat benämningarna Gradäng och Parkett till endast Salong. Raderna 101-107 är lösa stolar och raderna 0-20 är ordinarie platser.

Rullstolsplatser kan endast reserveras via Biljettcentrum per e-post: boka@biljettcentrum.com eller via telefon 090-133180. 

Ombud
Biljettcentrum säljer Vävens och Björklövens biljetter. Dessa biljetter köps direkt över disk. 

Allmän information

Vid arrangemang måste ytterkläder hängas in i garderoben och kostar i regel 25 kr per person. Garderoben tar kort och swish, kom i god tid.

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma under föreställningar och konserter.

Ungdomsbiljetter gäller till och med 18 år om inget annat anges.

Tillgänglighet

Hörslingor finns i:

  • Studion, Umeå Folkets Hus
  • Idun, hela lokalen. Hämta mottagare i garderoben eller hos tekniker
  • Miklagård, Umeå Folkets Hus. Hörslinga finns att tillgå på rad B,C och D
  • Aula Nordica, alla platser på parkett, ej på läktare
  • Östra Gymnasiet
  • Midgårdsskolan, Valhalla
  • Ögonblicksteatern
  • Vävenscenen


Rullstolsplatser:
Finns/ordnas i alla salonger.
Bokas på i första hand via mejl boka@biljettcentrum.com eller i andra hand per telefon 090 13 31 80.

Syntolkning:
Utbudet av evenemang som syntolkas i höst hittar i Kikaren
Läs Kikaren här som pdf
Läs Kikaren här som wordfil/docx

För arrangörer

Är du arrangör och vill anlita våra tjänster, kontakta oss på event@biljettcentrum.com för mer information eller ring 090 15 62 52.

Köpvillkor

Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning.

Du som kund är också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats.

Köpt biljett återlöses ej och byte mot annan biljett accepteras således inte. Vid inställt arrangemang ansvarar inte Biljettcentrum för återbetalning utan hänvisar till arrangören. Biljettcentrum kan dock, om särskilt uppdrag lämnats av arrangören, återköpa biljetten. I de fall återköp sker på uppdrag av arrangören, skall återköpet i regel ske inom begränsad tid, dock senast en månad efter det att arrangemanget skulle ha ägt rum. Serviceavgiften och porto återbetalas ej i något fall.

  • Biljetten gäller ej för återinträde.
  • Biljetten är en värdehandling.

Varning! Förfalskade biljetter kan förekomma. Köp alltid biljetten direkt av en auktoriserad återförsäljare.

Arrangören meddelar följande: Ljudnivån vid vissa konserter kan vara hög och leda till obehag. Konsertgästen ansvarar själv för vidtagande av försiktighetsåtgärder. Berusade personer äger ej tillträde till arenan. Det är förbjudet att till arenan medföra föremål som kan tillfoga annan person skada. Flaskor och burkar får inte medföras till arenan. Kamera, ljud- och bildinspelningsutrustning får inte medföras till arenan. Biljettinnehavare kan av arrangören bli visiterade i samband med tillträdet till arenan.