Västanå Musik & Teater och Kajsa Balto med band

Tid/Plats


Västanå Musik & Teater om Solens dotter kl. 20.00

Teaterchef och regissör Leif Stinnerbom, tillsammans med skådespelare Hanna Kulle och kostymör Inger Hallström Stinnerbom, ger oss en inblick i gestaltningen av den samiska skapelseberättelsen Solens dotter som spelades sommaren 2023 i Västanå, Sunne. Föreställningen byggdes på sägner nedtecknade av den samiske 1800-tals poeten Anders Fjellners diktcykel Solsönernas saga, i Valdemar Lindholms form.

De första samerna och mäktiga nåjder
Jubmel, är den store guden, hans son Beijve, solen, har också ett barn. Solens dotter, Beijen Neita blir samefolkets vän, som hjälper dem i hårda prövotider. Möt gudar och gudinnor, de första samerna och mäktiga noitie, nåjder i kamp mot Stallo – jättefolket.

Solens dotter, en färgsprakande mytisk föreställning, som byggdes på Anders Fjellners diktcykel Solsönernas saga, berättades med skådespeleri, musik, dans, rörelse och fantasieggande uttryck i dekor, kostym och masker.

Solens dotter skapades i ett samarbete med Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš i Guovdageaidnu/ Kautokeino i Finnmark, Norge.

Via Umeå universitet kan du utan kostnad läsa Valdemar Lindholms Solsönernas saga. Denna version nedtecknade Valdemar Lindholm 1909 och utgick från Anders Fjellners samiska nationalpoem som han ska ha skrivit 1843.


Kajsa Balto med band kl. 21.00

Var med Kajsa med band på deras möte mellan gamla traditioner och den moderna världen i musikaliska uttryck, där jojk och nordsamiska texter presenteras själfullt med förtrollande intensitet. Kajsa Balto skriver ny musik baserad på traditioner från Kárášjohka som hon presenterar med sitt band bestående av cello, gitarr och trummor.

Kom med på den musikaliska resan från då till nu och in i framtid!


Arrangör: Såhkie Umeå sameförening

Ordinarie 280 kr

Student 200 kr

Pensionär 200 kr

Medlem Såhkie 200 kr

Längd: 20.00-23.00

Åldersgräns: 18 år

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej