Umeå Jazzstudio: Sisters of Invention

Tid/Plats


Det har sagts att konstens och kreativitetens största fiende är avsaknad av begränsningar. Kanske har vi systrarna Almgrens första inspelningsutrustning att, åtminstone till del, tacka för systrarna Almgrens kreativa och kompromisslösa musikskapande. Med ett begränsat antal kanaler och möjlighet till redigering fick systrarna lära sig hantverket från grunden och inte minst hitta kreativa sätt att skapa sin musik. En musik som nu präglas av kreativitet och nyfikenhet, och som i sin kompromisslöshet har lett till fem skivor i eget namn, otaliga priser och en mängd samarbeten. Till Umeå kommer de med en katalog av “innovativ och fantasifull popjazz” för att fira de första 20 åren av musikaliskt systerskap. Stor glädje!

Karolina Almgren: Saxofon & sång
Malin Almgren: Trummor
Andreas Hourdakis: Gitarr
Fanny Gunnarsson: Piano
Cassius Lambert: Bas


Arrangör: Föreningen Jazz i Umeå

Ordinarie 200 kr

Medlem Föreningen Jazz 150 kr

Student 130 kr

Längd: ca 2 timmar

Paus: Ja

Numrerade platser: Nej