Umeå 400 - En dansföreställning genom fyra sekel

Tid/Plats


Umeå 1622-2022
Följ med Balettakademien på en historisk dansresa från att Umeå fick stadsrättigheter fram till i dag.

Fattigt folk, handel & sjöfart, brand, björkar och mycket mer …
Välkomna

Foto: AnnaKarin Drugge/VK

                    


Arrangör: Balettakademien Umeå

Ordinarie 95 kr

Längd: ca 1 timme

Paus: Nej

Numrerade platser: Ja