The Real Group Lab - Samtal & Coaching

Tid/Plats

2020-01-26 Oden, Umeå Folkets Hus 09:30 Boka

26 januari
kl 9:30-12 (samtal och diskussion) och 13:30-16 (coaching)
Umeå Folkets Hus
Pris inkl fika 100 kr
(Samarrangemang med Omställningsnätverket Norr och Another Development Foundation)

9.30-10:00 Samling, fika
10:00 - 12:00 Samtal om vilken betydelse kulturen har för att skapa en rättvis, hållbar och fredlig värld.
12:00 - 13:30 LUNCH på fritt valt ställe
13:30 - 16 Möjlighet till coaching för vokalgrupper och körer. OBS! V g kontakta oss med intresseanmälan för prisuppgift.

WORKSHOPLEDARE
Katarina Henryson
från Stockholm; sångerska, kompositör och performance artist. Medlem i The Real Group 1984-2016.

Peder Karlsson
Umeå-bo sedan 2012; sångare, kompositör, kör- ledningslärare och gitarrist. Medlem i The Real Group 1984-2010.

Morten Vinther
är en dansk sångare, kompositör, arrangör och sång-coach. Medlem i The Real Group 2010-2019.

Valli Batchelor
är en företagsekonom och danspedagog från Australien med många års erfarenhet av arbete i olika länder med social responsibility och rättighetsfrågor. Samarbetar ofta med Another Development Foundation.
http://anotherdevelopmentfoundation.se/


Arrangör: Arrangör: Omställningsnätverket Norr / The Real Group Inspiration AB

Ordinarie 100 kr

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej

Mer Info: https://therealgroup.se/lab