Lukaspassionen

Tid/Plats

2023-04-02 Umeå stads kyrka 18:00 Boka

En lättlyssnad passionsberättelse i modern tid med sopranen som den berättande evangelisten. Med Rolf Martinssons musik och Göran Greiders nydiktade texter sammanflätade med Lukasevangeliet, får berättelsen om Jesus lidande en modern och spännande utformning.

Sopran Lisa Larsson

Baryton Johan Wållberg

Oratoriekören

Dirigent Jonas Östlund


Arrangör: Umeå stadsförsamling

Ordinarie 100 kr

Längd: 80 minuter

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej