Johann Sebastian Bach - Två kantanter

Tid/Plats


Två kantater:
BWV 106 Actus Tragicus
BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben

Dirigent: Veikko Kiiver
Solister: Lisbeth Fors Malm
Iris Ridder
Anders Lundström
Ingemar Grahn

Umeå Barockensemble & kör

Barn under 13 år går in gratis


Arrangör: Umeå Barockensemble & Kör

Ordinarie 150 kr

Längd: ca 1 h, ej paus

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej