Flurkmarksrevyn: Ånyest igen

Tid/Plats


Efter ett ofrivilligt hack i Flurkmarksrevyns 36-åriga historia är man tillbaka 2022. Den handlar förstås om vad som förekommit under pandemim och hur man kommer tillbaks och möts igen. Också klimatfrågan lyfts och som tidigare revyer behandlas aktualiteter och så lite buskis som vanligt


Arrangör: Flurkmarksrevyn

Premiär 250 kr

Övriga kvällar 230 kr

Längd: Ca 2,5 timmar

Paus: Ja

Numrerade platser: Nej