Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure

Tid/Plats


”Den här boken hör till de viktigaste jag läst, jag grät floder när jag sträckläste den. Det var så rörande att någon satte ord på allt det vi i Sápmi vet som sker, men som ingen utifrån vill kännas vid. Lars har visat på en sida jag önskar alla tjänstemän, diplomater och handläggare som arbetar med frågor som rör samer hade.” - Sofia Jannok


252 år efter Lappkodicillens tillblivelse, 2003, beslutas på högsta nivå att utse Lars Norberg till ”ordförande för delegationen som ska förhandla med Norge om en ny gränsöverenskommelse gällande renbetesmarkerna.”

Norberg hade under sin karriär som diplomat varit engagerad i flera medlingsuppdrag runt om i världen och regeringen ansåg att han var rätt man att hitta de lösningar som behövdes utan att någon strid med den norska regeringen skulle uppstå. Men lika välinformerad som hans nya uppdragsgivare var om Norbergs gedigna meriter, lika lite kände de om hans ursprung – något som skulle visa sig få oanade konsekvenser.

Om dessa berättar Giron Sámi Teáhter i den nyskrivna pjäsen Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure, som grundar sig på boken med samma namn skriven av Lars Norberg.

Vem äger rätten till marken? Vem bestämmer var renarna får beta?
”Alldenstund lapparna behöver mark i båda länderna ska det enligt gammal sedvana vara tillåtet att vår och höst flytta renhjordarna över gränserna” slogs fast i Lappkodicillen år 1751.

Sedan dess har regeringar, konventioner, utredningar, förordningar kommit och gått – de svenska och norska staterna har stridit i mer än hundra år, ständigt hamnat på kollisionskurs när de förhandlat om gränsdragningen.

Mitt i striden, utan möjlighet att påverka vad som händer, har de svenska samerna tvingats finna sig i att deras möjligheter att följa sina renar har begränsats.


---
Bli medlem i Umeå Teaterförening och få rabatt!
Med Scenpasset får du rabatt. Scenpass kostar 160 kr (50 kr för ungdom upp till 25 år) och gäller i ett helt år. Beställ på scenpass.nu eller köp direkt hos Biljettcentrum.


Arrangör: Umeå Teaterförening, Umeå Sameförening Såhkie

Ordinarie 190 kr

Scenpass/medlem 150 kr

Student 170 kr

Ungdom 95 kr

Längd: 50 min

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej