Landscapes of I

Tid/Plats


Vad händer när vardagliga rörelser som repeteras framför våra ögon ställs i ett nytt ljus? När nya fiktiva världar målas upp och vår förmåga att uppfatta befinner sig i konstant förändring?

I Björn Säfstens nya dansföreställning Landscapes of I vävs tre solon ihop till en helhet. Med en blandning av knivskarp detaljrikedom, humor och fantasifulla skeenden, frammanar dansarna bilder av sig själva. Genom omtagningar och repetitiva mönster bildas loopar av vardagliga gester, och i det igenkännbara skruvas verkligheten till, vrids om och ställs i ett nytt ljus.

Björn Säfsten vill ställa frågor om hur vi presenterar oss som människor, hur jaget konstrueras och vad det egentligen är.
– För publiken blir det här förhoppningsvis en kittlande, kanske humoristisk resa där man själv måste ifrågasätta vad som är sant och konstruerat, säger Björn Säfsten. För den som ställer sig på en scen, en dansare eller skådespelare, blir iscensättningen av jaget tydlig. Men iscensättning av oss själva inför andra är egentligen något vi alla sysselsätter oss med dagligen. Vad visar vi för andra? Vad håller vi inne med? Kan vi förändra våra jag genom andra iscensättningar?

På scen ser vi Sophie Augot, dansare från Stockholm, Will Rawls, dansare och koreograf från New York samt Ilyas Odman, dansare och koreograf från Istanbul.

Med stöd av Kulturrådet och Stockholms Stad.

Om Björn Säfsten
Björn Säfsten kommer från Umeå, och är konstnärlig ledare för Säfsten Produktion. Hans koreografiska arbete drivs av att exponera fysiska dilemman, skapa situationer där vår föreställning om mänskliga kroppar sätts i nya kontexter. Hur vi blir till genom att nyfiket ifrågasätta vårt språk, våra vanor och vår medvetenhet. Säfsten skapar koreografisk konst i tätt samarbete med sitt konstnärliga team. Under de senaste åren han arbetat som forskare på Umeå Konsthögskola där han bedrivit ett fyraårigt forskningsprojekt med filosofen Per Nilson. Under dessa år 2012-2016 skapande han även sina senaste verk: Introduction 2012, Fictional copies 2013, Idiots 2014 och Language fools 2016. Björn Säfsten har varit verksam som koreograf sedan 2003 och är en återkommande koreograf på Sveriges dansscener.

--
Bli medlem i Umeå Teaterförening och få rabatt!
Med Scenpasset får du rabatt. Scenpass kostar 150 kr (50 kr för ungdom upp till 25 år) och gäller i ett helt år. Beställ på scenpass.nu eller köp direkt hos Biljettcentrum.


Arrangör: Säfsten Produktion, Riksteatern, Umeå Teaterförening

Ordinarie 180 kr

Scenpass 140 kr

Studerande 160 kr

Ungdom 90 kr

Längd: ca 1 timme

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej

Mer Info: Mer om Björn Säfsten