Frank Martin - Mässa för dubbelkör. Kammarkören Sångkraft och Skellefteå Kammarkör

Tid/Plats


Skellefteå kammarkör och Kammarkören Sångkraft från Umeå möts och blir en storkör, under ledning av Leif Åkesson, som framför Frank Martins både mjuka och storslagna Mässa för dubbelkör - ett av körvärldens mest älskade körverk.


Arrangör: Kammarkören Sångkraft

Ordinarie: 195 kr

Längd: 1 timme, 15 minuter

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej

Mer Info: sangkraft.se